Menu

Dodaj INFO

Pisz, fotografuj, nagrywaj! I wysyłaj informacje do portalu! 

ZOBACZ JAK MOŻESZ TO ZROBIĆ

 

Wydarzenia

Lokalna Grupa Działania PROWENT informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania jest organizacją pozarządową ukierunkowaną na szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Prowadzi działalność na obszarze 13 gmin, 3 powiatów i 2 województw wspierając jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, parafie, przedsiębiorców i rolników.

Do roku 2012 dysponowało budżetem ok.18 milionów złotych. Dzięki staraniom czynionym przez Zarząd budżet zwiększył się o dodatkowe 5 milionów złotych. Przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju są przeznaczane na konkursy w czterech działaniach:

•    Odnowa i rozwój wsi
•    Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości
•    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
•    Małe projekty

Cele projektów w ramach każdego z wyżej wymienionych działań muszą być zbieżne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czyli wpływać na unowocześnianie wsi i małych miast (do 20 000 mieszkańców) z poszanowaniem tradycji i specyfiki tych miejsc. Do tej pory ze środków, którymi dysponuje LGD udało się wyremontować i wyposażyć kilkanaście świetlic wiejskich, zorganizować wiele imprez kulturalnych, opracować i wydać przewodniki i publikacje o lokalnych zasobach, wybudować boiska sportowe, wyposażyć w niezbędne przedmioty lokalne organizacje pozarządowe itp.

LGD PROWENT jest organizacją niezależną i działa w kierunku wspierania rozwoju oddolnych inicjatyw mieszkańców wsi. W miarę upływu czasu coraz większy nacisk kładziony jest na działania prorozwojowe i bardzo szeroko rozumianą innowacyjność oraz odnawialne źródła energii. Patrząc na coraz większe zagrożenia ekologiczne, działania te będą priorytetem w finansowaniu przez LGD. Środki wydatkowane w czterech działaniach będą miały na celu rozpropagowanie zdrowego i proekologicznego stylu życia.

Prowent będzie prowadził nabory wniosków na przełomie października i listopada w zakresie tzw. „dodatkowych zadań”, gdzie składane wnioski mogą dotyczyć szeroko rozumianej termomodernizacji i rehabilitacji – rekreacji. Natomiast nabór wniosków w ramach ogólnych celów LSR zaplanowany został na początku grudnia 2013. Wtedy też, szczególnie wysoko punktowane będą przez Radę:

•    wnioski, które wprowadzają nowe technologie,  maszyny, urządzenia lub instalacje w celu wytwarzania lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii; wnioski związane z budową, przebudową lub remontem budynków produkcyjnych i usługowych,
•    wnioski, które promują usługi dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania z zakresu organizacji targów, wystaw, reklamy itp.
•    wnioski, dotyczące niemieszkalnych obiektów, które będą przebudowane, zaadoptowane lub wyposażone na potrzeby produktu lokalnego,
•    wnioski, które  są bezpośrednio związane z realizacją inicjatyw, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym bezpośrednio nawiązującym do tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Wnioski, których realizacja wpisze się w wyżej wymienione przedsięwzięcia będą miały pierwszeństwo w dofinansowaniu spośród innych zgłoszonych. Szczegółowych informacji związanych z procedurami przygotowania i realizacji wniosków udziela biuro Lokalnej Grupy Działania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Biuro LGD PROWENT, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura LGD tj. 8.00-16.00Materiał promocyjny.

REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!
 

Facebook

 

 

 

 

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Ankieta

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIES Copyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Realizacja: ideo Powered by: CMS Edito
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!