REKLAMA
     
REKLAMA

 

Wydarzenia

Lokalna Grupa Działania PROWENT informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania jest organizacją pozarządową ukierunkowaną na szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich. Prowadzi działalność na obszarze 13 gmin, 3 powiatów i 2 województw wspierając jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, parafie, przedsiębiorców i rolników.

Do roku 2012 dysponowało budżetem ok.18 milionów złotych. Dzięki staraniom czynionym przez Zarząd budżet zwiększył się o dodatkowe 5 milionów złotych. Przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju są przeznaczane na konkursy w czterech działaniach:

•    Odnowa i rozwój wsi
•    Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości
•    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
•    Małe projekty

Cele projektów w ramach każdego z wyżej wymienionych działań muszą być zbieżne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czyli wpływać na unowocześnianie wsi i małych miast (do 20 000 mieszkańców) z poszanowaniem tradycji i specyfiki tych miejsc. Do tej pory ze środków, którymi dysponuje LGD udało się wyremontować i wyposażyć kilkanaście świetlic wiejskich, zorganizować wiele imprez kulturalnych, opracować i wydać przewodniki i publikacje o lokalnych zasobach, wybudować boiska sportowe, wyposażyć w niezbędne przedmioty lokalne organizacje pozarządowe itp.

LGD PROWENT jest organizacją niezależną i działa w kierunku wspierania rozwoju oddolnych inicjatyw mieszkańców wsi. W miarę upływu czasu coraz większy nacisk kładziony jest na działania prorozwojowe i bardzo szeroko rozumianą innowacyjność oraz odnawialne źródła energii. Patrząc na coraz większe zagrożenia ekologiczne, działania te będą priorytetem w finansowaniu przez LGD. Środki wydatkowane w czterech działaniach będą miały na celu rozpropagowanie zdrowego i proekologicznego stylu życia.

Prowent będzie prowadził nabory wniosków na przełomie października i listopada w zakresie tzw. „dodatkowych zadań”, gdzie składane wnioski mogą dotyczyć szeroko rozumianej termomodernizacji i rehabilitacji – rekreacji. Natomiast nabór wniosków w ramach ogólnych celów LSR zaplanowany został na początku grudnia 2013. Wtedy też, szczególnie wysoko punktowane będą przez Radę:

•    wnioski, które wprowadzają nowe technologie,  maszyny, urządzenia lub instalacje w celu wytwarzania lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii; wnioski związane z budową, przebudową lub remontem budynków produkcyjnych i usługowych,
•    wnioski, które promują usługi dostępne na obszarze Lokalnej Grupy Działania z zakresu organizacji targów, wystaw, reklamy itp.
•    wnioski, dotyczące niemieszkalnych obiektów, które będą przebudowane, zaadoptowane lub wyposażone na potrzeby produktu lokalnego,
•    wnioski, które  są bezpośrednio związane z realizacją inicjatyw, przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym bezpośrednio nawiązującym do tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Wnioski, których realizacja wpisze się w wyżej wymienione przedsięwzięcia będą miały pierwszeństwo w dofinansowaniu spośród innych zgłoszonych. Szczegółowych informacji związanych z procedurami przygotowania i realizacji wniosków udziela biuro Lokalnej Grupy Działania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Biuro LGD PROWENT, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura LGD tj. 8.00-16.00Materiał promocyjny.

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalendarium

Czerwiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Ankieta

 

 

Zobacz nasze profile:    YOUTUBE      FACEBOOK    TWITTER     INSTAGRAM

 

 PROMOWANE LINKI!   Mielec Reklama  |   Hotel Mielec  |   Fitness Mielec  |   Mielec Pizza  |   Mielec Biżuteria Modowa 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: http://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: http://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!