REKLAMA
     
REKLAMA

 

KomunikatyW dniu 27.04.2017 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu oraz Województwo Podkarpackie podpisało umowę o dofinansowaniu projektu „Ograniczenie start ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację systemu ciepłowniczego w Mielcu” nr PPK.03.03.01-18-0001/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. 

Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu brutto to 14.467.807,71 zł, w tym koszty kwalifikowane to 11.703.376,75 zł. Dofinansowanie projektu na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych wyniesie 9.947.870,24 zł.

Głównym celem realizacji projektu modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu jest poprawa efektywności dostaw ciepła, ograniczenie strat ciepła na przesyle a tym samym obniżenie emisyjności pyłów do atmosfery. Projekt składa się z 15 zadań budowlanych, nie mniej można wyodrębnić w nim dwa rodzaje przedsięwzięć ze względu na specyfikę techniczną:
modernizacja sieci ciepłowniczych poprzez wymianę starych sieci kanałowych na osiedlu Lotników oraz sieci napowietrznej na osiedlu Dziubków na nowoczesne sieci preizolowane,
likwidacja 8 sztuk węzłów grupowych na osiedlu Dziubków, Smoczka i Szafera i zastąpienie ich 89 sztukami węzłów indywidualnych wraz z zamianą czterorurowej instalacji niskich parametrów na dwururową sieć preizolowaną wysokich parametrów.

Dotychczasowe rozwiązanie z węzłami grupowymi, z których w systemie czterorurowym dostarczane jest ciepło do kilku lub kilkunastu budynków na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepła woda użytkowa, posiada wiele wad między innymi to długie odcinki sieciowe instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją.

Wad tych nie posiada przyjęte rozwiązanie z indywidualnymi węzłami dwufunkcyjnymi w poszczególnych budynkach. Do węzłów tych doprowadzany będzie czynnik grzewczy o wysokich parametrach siecią dwuprzewodową, co znacznie ograniczy długości rurociągów, a także ich średnice. W konsekwencji straty ciepła na przesyle będą mniejsze, niż występujące w przypadku rozwiązania z węzłami grupowymi. 

Efektem realizacji powyższego projektu będzie:
modernizacja 5,99 km sieci ciepłowniczych i przyłączy,
montaż 89 sztuk indywidualnych węzłów cieplnych, 
zmniejszenie strat ciepła o 13.972 GJ/rok, 
zmniejszenie emisji CO2 o 1.311 Mg/rok,
zmniejszenie emisji pyłów PM10 o 1.062 kg/rok. 

Projekt realizowany będzie w okresie od II kwartału 2017 r.
do IV kwartału 2018 r.  

W wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego wyłoniono wykonawcę - Konsorcjum firm w składzie: Lider - Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10 oraz firma ACE Instal Spółka z o.o. 40-142 Katowice, ul. Modelarska 3. Uzyskana kwota w przetargu wyniosła netto  9.630.300,00 złotych i jest niższa od złożonej we wniosku o dotację.

Zakres robót budowlanych do wykonania w latach 2017 – 2018 przedstawiono poniżej. 
1. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
W-1S os. Smoczka – realizacja 2017. 
2. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
W-2S os. Smoczka – realizacja 2018.
3. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
W-11D os. Szafera – realizacja 2018.
4. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
W-22D os. Szafera – realizacja 2018.
5. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
W-8D os. Szafera – realizacja 2017.
6. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
W-4D os. Szafera – realizacja 2018.
7. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
W-4S os. Smoczka – realizacja 2017.
8. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Drzewieckiego
 
w Mielcu, na terenie kolejowym zamkniętym os. Lotników – realizacja 2017.
9. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy
 
ul. Drzewieckiego i ul. Sienkiewicza w Mielcu os. Lotników – realizacja 2017.
10. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy
 
ul. Kocjana i ul. Tańskiego w Mielcu os. Lotników – realizacja 2017.
11. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich
 
parametrów przy ul. Tańskiego w Mielcu os. Lotników – realizacja 2017.
12. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy
 
Al. Ducha Św. w Mielcu os. Lotników – realizacja 2017.
13. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy
 
ul. Partyzantów w Mielcu os. Dziubków – realizacja 2017.
14. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
ul. Partyzantów w Mielcu os. Dziubków – realizacja 2017.
15. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej
 
Nowa - estakada os. Dziubków – realizacja 2018.

Szczegółowy zakres prac i terminy w/w zadań dostępne są na stronie internetowej www.mpec.mielec.pl.

Realizacja w/w zadań będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców osiedli Dziubków, Lotników, Smoczka i Szafera. Będą to dwa rodzaje utrudnień:
prace ziemne tj. odkrywanie sieci kanałowych i układanie nowych sieci preizolowanych spowodują zajmowanie pewnych obszarów terenu, z którego mieszkańcy w określonym czasie nie będą mogli korzystać, wystąpią też czasowe utrudnienia komunikacyjne itp.,
wyłączenia dostaw ciepła na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej spowodowane koniecznością przełączeń z dotychczasowego systemu podgrzewu 
w węzłach grupowych na system węzłów indywidualnych oraz budowa odcinka sieci ciepłowniczej ul. Nowa (likwidacja estakady napowietrznej). 

O w/w przerwach mieszkańcy będą każdorazowo powiadamiani z wyprzedzeniem. 

MPEC przy współpracy z wykonawcą inwestycji i administratorami zasobów mieszkaniowych dołoży wszelkich starań, aby utrudnienia, o których mowa powyżej były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Nie mniej prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz z góry przepraszamy za niedogodności, które wystąpią.   


Materiał płatny.

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalendarium

Czerwiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Ankieta

 

 

Zobacz nasze profile:    YOUTUBE      FACEBOOK    TWITTER     INSTAGRAM

 

 PROMOWANE LINKI!   Mielec Reklama  |   Hotel Mielec  |   Fitness Mielec  |   Mielec Pizza  |   Mielec Biżuteria Modowa 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: http://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: http://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!