GŁOSUJ NA POZYTYWNYCH MIELCZAN 2016
w plebiscycie portalu hej.mielec.plDOŁĄCZ DO PARTNERÓW  PLEBISCYTU! Spytaj o propozycję dla Ciebie:

 

Głosowanie poprzez Facebook - ZOBACZ

UWAGA: ankiety nie decydują o bezpośrednim przyznaniu nagrody, jednym ze sposobów głosowania, mają charakter doradczy! 
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.
Nagrodzony prowadzi działalność społeczną
indywidualnie lub w stowarzyszeniu,podejmowane
przez niego działania przynoszą konkretne efekty
odczuwane w Mielcu lub powiecie, nagrodzonym
może być działacz, wolontariusz, sponsor, fundator etc.


NOMINOWANI:

ALICJA KROGULEC 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

ELIZA OGORZAŁEK
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

ŁUKASZ PRZYBYŁO
Jednostka Strzelecka 2093,
Stowarzyszenie Orzeł Biały - Strzelec

JAKUB TOKARZ
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec

MAGDALENA ŻUKOWSKA-BĄK
I ANNA PIĘKOŚ

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju EDUUWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


Głosowanie poprzez Facebook - ZOBACZ

Głosowanie mailem - wyślij list poparcia na biuro@hejgrupa.pl

Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30Nagrodzony swoją działalnością wywiera znaczny wpływ
na życie kulturalne Mielca lub powiatu mieleckiego,
na kształtowanie się świadomości
kulturalnej mieszkańców,
upowszechnianie kultury.


NOMINOWANI:

MACIEJ FIJAŁKOWSKI 
Dyrygent Mieleckiej Orkiestry Dętej

KRZYSZTOF GŁADYSEK
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego JARTE

MAGDALENA KRIGER
Instruktor teatru
w SCK Mielec

ANNA NIZIOŁEK
Kierownik Kina Galaktyka

JACEK POLAK
I GRZEGORZ POLAK

Muzycy zespołu Mr. PollackUWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


Głosowanie poprzez Facebook - ZOBACZ

Głosowanie mailem - wyślij list poparcia na biuro@hejgrupa.pl

Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30Nagrodzony prowadzi firmę, której działalność jest znana
mieszkańcom Mielca lub powiatu mieleckiego,
charakteryzuje ją innowacyjność produktów lub usług,
wysoka jakość zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskane
certyfikaty i wyróżnienia, pod uwagę brany jest osobisty
wpływ kandydata na rozwój firmy, produktu, usługi.

NOMINOWANI:

ANDRZEJ DROZDOWSKI
Klub Alternatywa, Restauracja Vis a Vis

FRYDERYK KAPINOS
Polskie Stowarzyszenie Producentów
Wyrobów Tradycyjnie Wędzonych,
PPM Taurus


LESZEK MAKSOŃ
Fundacja Kubek Biznesu

MIROSŁAW PIETRZAK
Agencja Eventowa Alternatywa

AGNIESZKA SZADY
Instytut Zdrowia i Urody YASUMI, Trendy Hair Fashion

UWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


Głosowanie poprzez Facebook - ZOBACZ

Głosowanie mailem - wyślij list poparcia na biuro@hejgrupa.pl

Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30Nagrodzony swoją działalnością ma znaczny wpływ
na popularyzację sportu
w Mielcu lub powiecie mieleckim,
odnosi znaczne sukcesu w swojej karierze,
jest czynnym zawodnikiem,
trenerem lub działaczem sportowym.

NOMINOWANI:

PAULINA BUZIAK-ŚMIATACZ
Reprezentantka Polski w chodzie sportowym, LKS Stal

ROBERT KARNASIEWICZ
Trener i działacz
UKS Badmintona Volant Mielec
oraz Klubu Szachowego SDK-Lotnik


KRZYSZTOF LIPKA
Trener i bramkarz piłki ręcznej SPR Stal Mielec

JACEK ORŁOWSKI
Prezes klubu piłkarskiego FKS Stal Mielec

STANISŁAW ZIOŁO
Trener lekkiej atletyki LKS Stal Mielec

UWAGA: ankieta nie decyduje
o bezpośrednim przyznaniu nagrody,
jest jednym ze sposobów głosowania!
Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Plebiscytu.


Głosowanie poprzez Facebook - ZOBACZ

Głosowanie mailem - wyślij list poparcia na biuro@hejgrupa.pl

Głosowanie osobiście - przekaż wyraz poparcia
w biurze hej.mielec.pl
- CH Smoczka, Szafera 33

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30Głosowanie trwa do 14 lutego 2017 roku włącznie!
Regulamin plebiscytu: http://www.hej.mielec.pl/nagroda/regulamin-nagrody-pozytywny/

 

Laureatów wybiera Kapituła Konkursu na posiedzeniu Kapituły. Termin posiedzenia ustala Organizator konkursu.

Laureaci Konkursu są wybierani spośród nominowanych kandydatów jawnie, na posiedzeniu Kapituły. W każdej z kategorii oceniający tworzy listę rankingową nominowanych pozycjonując nominowanych kandydatów na miejscach od 1. do 5. Miejsce pierwsze listy rankingowej premiowane jest 15 punktami, 2. miejsce -  13 punktami.  3. miejsce - 10 punktami, 4. miejsce - 8. punktami, 5. miejsce odpowiednio 5. punktami. Dodatkowo nominowani otrzymują punkty za liczbę skutecznych zgłoszeń dokonanych przez czytelników – 3 punkty dla osoby lub osób z największą ilością zgłoszeń oraz po 3 punkty za zwycięstwo w każdym z kanałów udostępnionych do głosowania wśród czytelników. Laureatem w danej kategorii zostaje ten z nominowanych kandydatów, który po zsumowaniu punktacji list rankingowych wszystkich oceniających i punktów dodatkowych uzyska największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez nominowanych kandydatów takiej samej liczby punktów, przewodniczący Kapituły zarządza głosowanie nad kandydaturami nominowanych o tożsamej liczbie punktów, w którym każdy z członków Kapituły ma 1 głos (głosowanie uzupełniające). W tym przypadku Laureatem zostaje ten z nominowanych kandydatów, który w głosowaniu uzupełniającym zdobędzie większą liczbę głosów. Wstrzymanie się od głosu jest wyłączone. W przypadku gdy głosowanie uzupełniające, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłoni Laureata Konkursu wobec identycznej liczby głosów nominowanych, Laureatem danej kategorii zostanie nominowany kandydat na którego swój głos w głosowaniu uzupełniającym oddał Przewodniczący Kapituły.

Ogłoszenie Laureatów nastąpi 23 lutego 2017 roku!

Serwis plebiscytu: http://www.hej.mielec.pl/nagroda/

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIES Copyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone Realizacja: ideo Powered by: CMS Edito
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!