Mielecki urząd pracy podsumował 2017 rok. Stopa bezrobocia? 5,6% [LICZBY] Praca - Hej.MIELEC.pl - Wiadomości Zdjęcia Ogłoszenia Firmy / Biznes / Praca
REKLAMA
     
REKLAMA

 

Menu

Dodaj INFO

 

Pisz, fotografuj, nagrywaj! I wysyłaj informacje do portalu! 

ZOBACZ JAK MOŻESZ TO ZROBIĆ

 

 

 

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Ankieta

PracaPowiatowy Urząd Pracy w Mielcu podsumował wyniki swoich działań w 2017 roku. Na wypłatę zasiłków, dodatków i świadczeń integracyjnych przeznaczono ponad 7 milionów złotych. Dodatkowo 20 milionów wydano na realizację programów pomocy osobom bezrobotnym oraz wsparcie lokalnych pracodawców. Łącznie ze staży, szkoleń, dotacji na założenie własnej firmy oraz dofinansowanych miejsc pracy skorzystało blisko 2700 osób.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie mieleckim ulega systematycznej poprawie. W ciągu zeszłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 1200 osób, a stopa bezrobocia spadła o 2 punkty procentowe i na koniec roku wyniosła tylko 5,6%.

- To najniższy wynik w województwie podkarpackim wśród powiatów ziemskich. Taki sam poziom bezrobocia obserwowany był również w Rzeszowie, co oznacza, że mielecki rynek pracy należy do tych, gdzie najłatwiej i najszybciej można znaleźć zatrudnienie – przekazuje Marek Przygoda, inspektor z Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

Czytaj dalej pod reklamą ↓

 

Podobnie jak w latach ubiegłych urząd realizował projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w tym projekt konkursowy „Przygotowani do pracy”, z którego skorzystało ponad 130 osób. Łączna wartość wydatków przeznaczonych na wsparcie osób bezrobotnych sfinansowana ze środków unijnych wyniosła przeszło 6,2 miliona złotych.

Mielecki PUP pozyskał także 3,2 miliona złotych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki przeznaczono na aktywizację zawodową osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w tym korzystających z opieki społecznej oraz zamieszkujących na terenach wiejskich.

Dzięki wszystkim inicjatywom na pomoc osobom bezrobotnym oraz wsparcie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy przeznaczono łącznie ponad 20 milionów złotych, a z możliwości aktywizacji skorzystało blisko 2700 osób.

Osoby bezrobotne mogły między innymi skorzystać z dotacji na otwarcie własnej firmy, bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz bonów na sfinansowanie zmiany miejsca zamieszkania. Zainteresowani otwarciem własnej firmy otrzymywali bezzwrotne dotacje z przeznaczeniem na zakup niezbędnych maszyn, urządzeń i pozostałego sprzętu potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Z tej formy pomocy skorzystało 156 osób, którym łączne przekazano 3,1 miliona złotych. Na organizację szkoleń oraz kursów zawodowych dla osób bezrobotnych przeznaczono blisko 450 tysięcy złotych, dzięki czemu z możliwości podniesienia lub zmiany kwalifikacji skorzystało 150 osób. Proponowane szkolenia obejmowały kompetencje i umiejętności zawodowe poszukiwane przez lokalnych pracodawców. Z kolei bony na zasiedlenie w nowym miejscu zamieszkania otrzymało 68 osób, na co wydatkowano 544 tysiące złotych.

Największym zainteresowaniem, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się możliwość udziału w stażach zawodowych, z których skorzystało ponad 1000 osób. Na wypłatę stypendiów stażowych przekazano 4,8 miliona złotych, czyli prawie 25% wszystkich środków skierowanych na aktywne programy rynku pracy.

Ponad 4,8 miliona przeznaczono na dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenie 267 nowych stanowisk pracy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również programy dofinansowania kosztów wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym osobom bezrobotnym. Realizowanymi w ten sposób pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi oraz refundacjami kosztów wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku życia objęto przeszło 1000 osób bezrobotnych, a łączna wartość pomocy, jaką przekazano w ten sposób lokalnym pracodawcom przekroczyła 6,3 miliona złotych.

W 2018 rok mielecki urząd pracy planuje kontynuowanie działań skierowanych na pomoc osobom bezrobotnym i wsparcie lokalnych pracodawców. Pomimo zmniejszenia środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów aktywizacyjnych urzędnicy liczą, że uda się uzyskać dodatkowe finansowanie i objąć działaniami przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne.

k

 

Komentarze
dodaj komentarz

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Wrzesień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!