Aktywiści ze Szczecinka też wystąpili do ministra środowiska w sprawie Kronospanu Listy, komentarze, oświadczenia - Hej.MIELEC.pl - Wiadomości Zdjęcia Ogłoszenia Firmy / Miasto i Powiat / Listy, komentarze, oświadczenia
REKLAMA
     
REKLAMA

 

Menu

Dodaj INFO

 

Pisz, fotografuj, nagrywaj! I wysyłaj informacje do portalu! 

ZOBACZ JAK MOŻESZ TO ZROBIĆ

 

 

 

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Ankieta

Listy, komentarze, oświadczeniaPo kwietniowej wizycie w Mielcu minister środowiska Henryk Kowalczyk pojechał też na spotkanie z mieszkańcami Szczecinka.


Minister środowiska w kwietniu gościł w Mielcu na spotkaniu z miejskimi samorządowcami, przyjechał interweniować w sprawie problemu z zanieczyszczaniem powietrza, szczególnie emisją pyłów i gazów z instalacji firmy Kronospan. Henryk Kowalczyk zadeklarował zmianie w prawie krajowym umożliwiające nakazanie takim  firmom jak Kronospan ciągłego monitoringu oraz prowadzące do profesjonalizacji Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Miesiąc po wizycie w Mielcu Henryk Kowalczyk pojawił się na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Szczecinka. Tam również działa zakład Kronospanu. Wykorzystali to działacze Stowarzyszenia SIS Terra, którzy przekazali na ręce ministra swój apel związany z funkcjonowaniem Kronospanu.

Treść listu ze Szczecinka:


Działając w imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Terra” w Szczecinku prosimy o podjęcie działań legislacyjnych, ewentualnie innych działań prawnych, zmierzających do usunięcia wątpliwości interpretacyjnych związanych z możliwością termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopochodnych, w tym pyłów ze szlifowania tych płyt.

Odpady takie są poddawane termicznemu przekształcaniu w zakładach Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. Brak jest przy tym instalacji oczyszczających gazy odlotowe. Proceder taki ma również miejsce w innych fabrykach znajdujących się na terenie Polski, a należących do grup Kronospan lub Kronopol m. in. w Mielcu, Strzelcach Opolskich, Żarach. Takie rozwiązanie planowane jest również w powstających zakładach firmy Egger w Biskupcu.

Czytaj dalej pod reklamą ↓

 

 Problem był już wielokrotnie przedstawiany Ministerstwu Środowiska, którego przedstawiciele zarówno pisemnie jak i ustnie przyznawali rację stanowisku Stowarzyszenia, uznając, że substancje te nie mogą być spalane w tych instalacjach. Niestety, Ministerstwo na przestrzeni ostatnich lat nie podjęło żadnych kroków aby zmienić istniejący stan rzeczy i uniemożliwić fabrykom płyt drewnopochodnych spalanie substancji szkodliwych dla środowiska, a także ludzi.

Dlatego pragniemy ponownie powtórzyć oraz przypomnieć, że odpady te oprócz drewna zawierają kleje (żywice mocznikowo – formaldehydowe oraz mocznikowo – melaminowo – formaldehydowe)  oraz utwardzacze. Ich termiczne przekształcanie powinno następować w spalarniach lub współspalarniach odpadów, a więc w wyspecjalizowanych instalacjach, które zawierają m. in. urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, a których to cech instalacje Kronospan Szczecinek Sp. z o.o., Kronospan Polska Sp. z o. o.  nie posiadają.

Skutkiem tego jest istniejący stan rzeczy w Szczecinku i w pozostałych wymienionych miastach, w których mieszkańcy odczuwają trujące i szkodliwe odory ze strony fabryk. Sytuacja taka nie ma miejsca w krajach Europu Zachodniej, gdzie stosowane są w instalacjach urządzenia oczyszczające gazy odlotowe bądź zakłady nie spalają niedozwolonych odpadów. W Polsce problem ten wydaje się być niezauważony zarówno przez władze lokalne, jak i centralne.

Pragniemy dodać, że instalacja UTWS którą firma Kronospan planuje w najbliższym czasie uruchomić w Szczecinku i Mielcu nie rozwiązuje problemu zanieczyszczeń gazowych, gdyż nie ma ona nic wspólnego z termicznym przekształcaniem odpadów na terenie firmy. Obejmuje ona jedynie przebudowę suszarni.

Niestety w ostatnim czasie dopuszczalność spalania wskazanych odpadów w jednej z instalacji Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. umożliwił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie II OSK 2270/17. Uznał, że pyły z płyt drewnopochodnych zawierające kleje stanowią drewno i są czystą biomasą. NSA rozpoznawał skargę kasacyjną od wcześniejszego wyroku w tej sprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, aprobując zawarty tam inny kuriozalny pogląd, że „pył drzewny wytworzony podczas cięcia i szlifowania płyt posiada z chemicznego punktu widzenia taki sam skład jak drewno naturalne, zawiera jedynie nieco więcej substancji mineralnych pochodzących  z materiału ściernego, które są związkami neutralnymi w procesie spalania”.

NSA odeszło całkowicie od dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych, w których wprost stwierdzano, że odpady z płyt drewnopochodnych nie są biomasą (m. in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2011 r., II OSK 328/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2015 r., II SA/Po 986/15, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 lutego 2015 r., II SA/Op 610/14).

Obecny pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego jest całkowicie oderwany od rzeczywistości, sprzeczny z powszechną wiedzą, a także z istniejącymi regulacjami prawnymi. Co najważniejsze jest szkodliwy dla mieszkańców miast, gdzie fabryki są lub będą zlokalizowane.

Stanowisko Sądu wskazuje jednocześnie, że istnieją trudności interpretacyjne dotyczące stosowania ustawy o odpadach, na podstawie której sądy – na razie na szczęście incydentalnie – zaczęły zaliczać odpady z płyt drewnopochodnych do odpadów, a zawarte w nich substancje, w tym formaldehyd traktować jako substancje mineralne.

Dlatego uważamy, że w celu wyeliminowania tak niesamowitych poglądów, ale jednocześnie niosących za sobą bardzo poważne negatywne skutki, niezbędne jest zmiana prawa, która usunie trudności interpretacyjne i w sposób niebudzący wątpliwości doprowadzi do traktowania odpadów z płyt drewnopochodnych jako substancji, która nie jest biomasą.


hm


 


Komentarze
dodaj komentarz
 • (2018-06-13 15:36:46) Felczer

  &&& nikt ci nie broni zorganizować protestu przeciw akumulatorom.

 • (2018-06-13 11:38:48) &&&

  Akumulatorki

  Toksyczność ołowiu w roślinach polega przede wszystkim na zaburzeniach procesów fotosyntezy, dzielenia komórek oraz gospodarki wodnej. Ołów jest niebezpieczny również dla ludzi i zwierząt. Jony ołowiu łączą się z enzymami i zaburzają pracę centralnego i ośrodkowego systemu nerwowego, układu krwiotwórczego oraz nerek i wątroby. Ołów jest mutagenny i może powodować raka, ponadto ma możliwość przechodzenia przez łożyskowo, przez co jest stanowi ogromne zagrożenie dla płodu. Stężenie 10 µg/dl we krwi noworodka lub matki może prowadzić do nieprawidłowego wzrostu, przedwczesnego porodu oraz opóźnień w rozwoju dziecka. Dawka powyżej 10 µg/dl jest śmiertelna dla dzieci, u dorosłych letalne może być stężenie ponad 120 µg/dl. Ołów może dostać się do organizmu kilkoma drogami: przez skórę, drogą oddechową (pary i pyły), lub pokarmową. Tą ostatnią dostają się największe ilości, wraz ze skażonym pożywieniem, wodą oraz przez używanie narzędzi kuchennych zawierających ten pierwiastek. U ludzi i zwierząt ok. 35% wchłanianego ołowiu absorbuje się w płucach, 2 - 16% w przewodzie pokarmowym, a ok. 16% wydalane jest z moczem i kałem. Przy zetknięciu się z ołowiem jego poziom można wykryć we krwi, a przy długotrwałej ekspozycji akumulowany jest on w kościach.

 • (2018-06-13 11:16:53) wilko

  Jakie LZO są najbardziej szkodliwe?

  Ftalany ‒ są to środki dyspergujące powiązane z wadami wrodzonymi, zaburzeniami rozwojowymi i problemami reprodukcyjnymi. Mogą Również zwiększać ryzyko zachorowania na alergię, astmę lub nowotwory.

 • (2018-06-13 11:13:05) wilko

  Jakie LZO są najbardziej szkodliwe?

  Benzen — jego pary powodują mdłości i wymioty. Długotrwałe narażenie na benzen, obniża poziom białych ciałek krwi, działa niszcząco na szpik kostny, co prowadzić może do białaczki. W USA benzen został uznany za najsilniejszą, występującą w powietrzu, toksynę o działaniu rakotwórczym. Wykrywany jest on w wielu metropoliach, charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu oraz rozwiniętym przemysłem.

 • (2018-06-13 11:00:14) wilko

  Jakie LZO są najbardziej szkodliwe?

  Formaldehyd ‒ obecnie jest zaklasyfikowany do 3. kategorii rakotwórczości, czyli do substancji o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka. Nawet krótkotrwały kontakt z niskimi poziomami formaldehydu może negatywnie wpływać na nasze zdrowie ‒ działa drażniąco na spojówki oczu i błony śluzowe dróg oddechowych oraz na skórę. Z kolei wyższe stężenia mogą powodować kaszel, ból głowy, uczucie duszności, kołatanie serca, a nawet skurcz oskrzeli.

 • (2018-06-13 09:48:41) Lala88

  aktywiści

  terra robi straszny rozgłos wokół siebie.

 • (2018-06-12 15:51:32) Omann

  Lepiej

  Lepiej jakby wystąpili w obronie czystego poweitrza, a nie "w sprawie Kronospanu". Jak już zlikwidują Kronospan to będą występować przeciwko innym firmom i tak przez całe swoje życie aż je wszystkie zlikwidują? Nie tylko w Mielcu powariowali jak widze...

 • (2018-06-12 12:30:58) Wieśniak

  Nie ma jak zagorzali pracownicy. Bronia interesów firmy nawet na drugim koncu Polski.

 • (2018-06-12 11:59:55) bekstrit

  w szczecinku to samo. a już udowadniali nie raz, że największe zanieczyszczenie jest powodowane niską emisją. potem dopiero są zanieczyszczenia przemysłowe. czemu zamiast skupić się na innych problemach ciągle wałkowany jest kronospan gdziekolwiek nie stoi? uwzięli się.

 • (2018-06-12 11:19:27) &&&

  Terra

  Terra to powinna jechać do ruskich pilnować swoich sponsorów

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Kalendarium

Wrzesień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!