Mielec bliżej edukacji technicznej Reportaż, relacja, wywiad - HEJ.MIELEC.PL - wiadomości z Mielca i regionu: reportaże, wywiady, obszerne relacje / Miasto i Powiat / Reportaż, relacja, wywiad
REKLAMA
     
REKLAMA

 

Reportaż, relacja, wywiad

Naukowa konferencja techniki i rozwoju edukacji zawodowej odbyła się w mieleckim SCK, które na jej potrzeby stało się nowoczesnym centrum technologicznym.

Konferencja poświęcona szkolnictwu zawodowemu „Nowoczesna szkoła zawodowa – bliżej człowieka, techniki i rynku pracy” zorganizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli okazała się pożądaną odpowiedzią na zapotrzebowanie mieleckiego rynku pracy, który zdaniem organizatorów musi współgrać z systemem edukacji zawodowej. Podzielona na trzy sesje tematyczne konferencja odpowiedziała za pośrednictwem ekspertów na problemy diagnozowane przez mieleckich przedsiębiorców przemysłu.

Brakuje specjalistów

- Mamy do czynienia z ogromnym zapotrzebowaniem prosperujących w Polsce firm na kwalifikacje zawodowe. Kreuje się ono na różnych poziomach, bo potrzebni są zarówno pracownicy po szkołach zawodowych, jak i ci posiadający tytuły naukowe w ścisłych, inżynierskich kierunkach (…) Mimo iż poziom bezrobocia cały czas oscyluje w okolicach 10 proc., czasami naprawdę trudno jest pozyskać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – powiedział  Antoni Wydro, podkarpacki wicekurator oświaty, który zainaugurował konferencję w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Wicekurator wspomniał o konieczności przyjrzenia się szkolnictwu zawodowemu w Polsce, które zdaniem wielu powinno pozostać w niezmienionej formie. – Jednak rozmawiając z przedstawicielami przemysłu, który jest dominujący jeśli chodzi o zatrudnienie osób z wykształceniem technicznym, często pada inicjatywa stworzenia dwustopniowej szkoły zawodowej – wspomniał Antoni Wydro dodając, że takie rozwiązanie ma wiele wad, ale posiada także uzasadnione zalety, które obligują do rozważenia zmian w szkolnictwie zawodowym oraz kierunku, jaki w tych zmianach należałoby obrać.

Mądrość w cenie

Bezpośrednio po oficjalnym zainaugurowaniu konferencji, jej pomysłodawca i główny organizator Zdzisław Nowakowski z mieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli zaprosił do wysłuchania wykładu Prorektora ds. Kształcenia Akademii Górniczo- Hutniczej Krakowie, Zbigniewa Kąkola.

Prorektor AGH mówił o koncepcji przedsiębiorstwa wiedzy oraz o społeczeństwie wiedzy, co – jak zauważył – prowadzi tak naprawdę do problemu mówiącego o tym, jak ze zmianami w tym społeczeństwie radzą sobie przedsiębiorcy. Kąkol stwierdził, że dzisiaj na pierwszy plan wychodzą ludzie posiadający wiedzę, na drugi schodzą natomiast posiadacze dóbr, którzy tej wiedzy nie posiadają. – Obrazuje to chociażby zainteresowanie opinii publicznej. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy oglądamy rozmowy, wywiady, są one prowadzone z szefami zarządów dobrze prosperujących spółek. – To zdaniem Prorektora AGH dowodzi, iż posiadana wiedza jest znacznie ważniejsza, niż wykonana niekoniecznie przy jej użyciu praca.

Przedstawiciele podkarpackich szkół zawodowych i centrów kształcenia praktycznego, doradcy metodyczni w województwie, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz liczna reprezentacja mieleckiego partnera w Niemczech – powiatu Olpe, wysłuchała także wykładów przedsiębiorców, które są kluczowe dla przemysłu Mielca i okolic. Najpierw prezes spółki Kirchhoff Automotive, Arndt Kirchhoff mówił o rozwoju rynku dostawców dla przemysłu samochodowego w Niemczech, później jego wypowiedź uzupełnił o polskie przykłady prezes Kirchhoff Polska, Janusz Soboń. Mielczanin Roku zwrócił także uwagę na technologiczny rozwój w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. – Osoby, które pracują w naszej firmie nieprzerwanie od ok. dziesięciu lat, sporo mogłyby powiedzieć o systemowych zmianach, które u nas zaszły – mówił Soboń.

Z kolei Janusz Zakręcki, Prezes PZL Mielec a Sikorsky Company po raz kolejny podkreślił znaczenie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej w przemyśle lotniczym. Mówił także o roli kompetencji miękkich i twardych w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu oraz o wyższości zespołu pracowniczego nad pojedynczymi pracownikami. Tuż po Zakręckim - korzystając z przebywających w Mielcu gości z niemieckiego miasta Olpe – dwoma wystąpieniami: Janiny Parada z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN oraz Reinharda Heer z Olpe, porównane zostały systemy edukacji zawodowej w Niemczech i w Polsce.

Człowiek a technika

Współczesny człowiek żyje i funkcjonuje równolegle w czterech środowiskach: naturalnym (biosfera), społecznym (socjosfera), technicznym (technosfera) oraz informacyjnym (infosfera).
Przedmiotem rozważań Janusza Morbitzer z Uniwersytetu Pedagogicznegi im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który otworzył drugą sesję wykładową, była relacja: człowiek – technika, w której człowiek występuje zarówno jako twórca narzędzi, jak i ich użytkownik. - Szczególnym rodzajem tej relacji jest technopol, który twórca tego pojęcia – nieżyjący już amerykański prof. Neil Postman – określił jako „triumf techniki nad kulturą” – mówił Mordbitzer, i tłumaczył, że technopol wytworzył specyficzny typ człowieka stechnopolizowanego, bezkrytycznie zafascynowanego techniką i wierzącego, że technika przynosi wyłącznie poprawę jakości ludzkiego życia.

- Technopol oznacza technologiczne zniewolenie człowieka, prowadzące w skrajnych przypadkach do uzależnień od pewnych osiągnięć technicznych, np. od Internetu czy telefonu komórkowego, ale jest też wołaniem o refleksję nad rozsądnym, zgodnym ze światem tradycyjnych wartości korzystaniem ze zdobyczy techniki – mówił profesor nadzwyczajny krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w wykładzie, który zainteresował wszystkich obecnych w sali widowiskowej SCK.

Równie interesujące okazały się przedstawione przez dyrektora CKPiDM w Mielcu Zdzisława Nowakowskiego plany budowy Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. - Aby szkolnictwo zawodowe nadążało za światowymi zmianami technologicznymi oraz organizacyjnymi, musi posiadać nowoczesną bazę dydaktyczną, a nauczyciele powinni podnosić swoje kwalifikacje – mówił Nowakowski, i podkreślał, że odpowiedzią na to będzie uruchomione m.in. w Mielcu centrum transferu technologii.

- Działalność Centrum wzmocnieni więzi pomiędzy szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorcami – tym samym przyczyni się do wzrostu kapitału intelektualnego kadr dla nowoczesnego mieleckiego przemysłu – dodał wykładowca metodyki nauczania informatyki oraz technologii informacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Na zakończenie swoje wykłady przedstawili także Małgorzata Bednarek z OKE Kraków, która mówiła o zmianach w funkcjonowaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dr. Jan Burek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego mówił natomiast o modernizacji kształcenia zawodowego dla potrzeb regionalnego rynku pracy.

Dobry moment

Organizatorzy Konferencji „Nowoczesna szkoła zawodowa – bliżej człowieka, techniki i rynku pracy” są zgodni co do tego, że dla Mielca organizacja przedsięwzięć promujących szkolnictwo techniczne jest niezwykle ważna. Szczególnie teraz, kiedy na naszym lokalnym rynku rozwijają się firmy zgodne z nieformalnym, „techniczno- metalowym” profilem miasta. – Do dobry moment do wstępnej preorientacji zawodowej, do rozwijania wszelakich zainteresowań wśród uczniów gimnazjów, w tym także zainteresowań technicznych – mówią organizatorzy.

- Jest kilka powodów dla których warto było podjąć trud zorganizowania tej konferencji. Pierwszy to fakt szybkiego rozwoju technicznego, który sprawia że przedsiębiorcy wymagają konkretnych umiejętności posługiwania się innowacyjnym sprzętem technicznym, a także wysokiej kultury pracy w zespole. Nie da się też ukryć, że w Polsce zmalało zainteresowanie młodych osób edukacją techniczną. My m.in. poprzez takie konferencje chcemy pokazać, że warto iść w tym kierunku – zakończył Zdzisław Nowakowski z mieleckiego CKPiDN.

ZOBACZ ZDJĘCIA

h
 

Komentarze
dodaj komentarz

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Sierpień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Ankieta

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!