Obszerna sesja Rady Miejskiej w czwartek 15 marca. Dyskusja nie tylko o jakości powietrza Samorządy - Hej.MIELEC.pl - Wiadomości Zdjęcia Ogłoszenia Firmy / Miasto i Powiat / Samorządy
REKLAMA
     
REKLAMA

 

SamorządyXLV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 15 marca (czwartek) o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec.

7. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Cyranka w Mielcu.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Kazimierza Wielkiego w Mielcu.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Kilińskiego w Mielcu.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Wojsław w Mielcu.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu dla Osiedla Wolności w Mielcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego „B Wojsław” w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Czytaj dalej pod reklamą ↓

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowych położonych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony części lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu.

19. Informacja na temat aktualnego stanu jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji aktualnych wyników przeprowadzonej kontroli instalacji Kronospan Mielec Sp. z o.o. przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika „Obelisk Niepodległości”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

23. Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Mielec osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym.

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych badań kolonoskopowych dla mieszkańców miasta Mielca na lata 2018-2019”.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2018 rok oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

26. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.

27. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za rok 2017.

28. Sprawozdanie roczne z działalności Mieleckiej Rady Seniorów za rok 2017.

29. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

m

 

Komentarze
dodaj komentarz
 • (2018-03-11 22:50:58) GallAnonim

  A jakie zboże mają zasiać na ściernisku po hali sportowej to nie wnieśli do porządku obrad. Zasieją to nie będzie można ruszać do zbiorów.... zawsze to jakiś argument....Dziękujemy. Pamiętamy. Czuwamy.

 • (2018-03-08 12:45:20) kos

  "w maju Kronospan instaluje UTWS i nie ma o czym dyskutować." Na jednym kominie, czy na wszystkich to cudo będzie działało?

 • (2018-03-08 11:16:43) Zenek3

  do zxs79

  nie skończy się na mydleniu oczu. kontrola nie wykazała przekroczeń norm, a w maju Kronospan instaluje UTWS i nie ma o czym dyskutować. jak już to mogą się zebrać w czerwcu, żeby obradować jak działa system i jak się zmniejszyło zanieczyszczenie powietrza.

 • (2018-03-08 10:39:58) zxs79

  Dupa Jaś

  "...uwzględnieniem prezentacji aktualnych wyników przeprowadzonej kontroli instalacji Kronospan Mielec..." Nie o to tu chodzi żebyście dyskutowali czy Krono przekracza normy ustalone przez starostę tylko czy Krono przekracza normy które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców bo dwie odrębne sprawy. Pewnie znowu skończy się na mydleniu oczu.

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Wrzesień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Ankieta

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!