W piątek 22 czerwca sesja Rady Miejskiej: absolutorium, wynagrodzenie prezydenta i nadanie nazw rondom Samorządy - Hej.MIELEC.pl - Wiadomości Zdjęcia Ogłoszenia Firmy / Miasto i Powiat / Samorządy
REKLAMA
     
REKLAMA

 

SamorządyXLIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu odbędzie się w dniu 22 czerwca (piątek) 2018 roku o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2017 r.

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018-2043.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Mielca.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Czytaj dalej pod reklamą ↓

 


11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mielca.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985, na skrzyżowaniu ulicy Dębickiej z obwodnicą wschodnią miasta Mielca.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda, w ciągu ulicy Padykuły (droga gminna publiczna Nr 103708R), na skrzyżowaniu z ulicą Kazimierza Jagiellończyka (droga gminna publiczna Nr 103707R).

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu drogi powiatowej (ulicy Sienkiewicza), na skrzyżowaniu z drogami gminnymi publicznymi (ulice: Traugutta i Padykuły).

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego ronda w ciągu Alei Kwiatkowskiego (droga powiatowa publiczna) na skrzyżowaniu z ulicą Przemysłową (droga gminna publiczna).

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021”.

22. Informacja z realizacji programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za 2017 rok.

23. Wolne wnioski i zapytania. Zamknięcie obrad.

m
 

 

Komentarze
dodaj komentarz
  • (2018-06-10 17:16:17) bawół

    nazwy

    A jaką nazwę będzie miał ''hotel pod wiaduktem"? Radni do dzieła.

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Wrzesień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.

Ankieta

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!