Zarząd TMZM z absolutorium za 2017 rok Wolontariat, ngos - Hej.MIELEC.pl - Wiadomości Zdjęcia Ogłoszenia Firmy / Aktywni / Wolontariat, ngos
REKLAMA
     
REKLAMA

 

Menu

Dodaj INFO

 

Pisz, fotografuj, nagrywaj! I wysyłaj informacje do portalu! 

ZOBACZ JAK MOŻESZ TO ZROBIĆ

 

 

 

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Ankieta

Wolontariat, ngos14 kwietna 2018 roku odbyło się III Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w kadencji 2015-2018.

Obrady Walnego Zebrania otworzył prezes TMZM Janusz Chojecki, który przywitał zebranych członków gości i sympatyków Towarzystwa oraz zaproponował uczestnikom uczczenie minutą ciszy pamięć członków TMZM, którzy odeszli pomiędzy poprzednim, a obecnym zebraniem, w tym także śp. Daniela Kozdęby prezydenta Miasta Mielca.

Zebranie jednomyślnie  powierzyło funkcję przewodniczącego obrad Józefowi Witkowi,  funkcję sekretarza Jolancie Strycharz oraz wybrało Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:  Janusz Wyzina - przewodniczący, Ewa Salamaga i Zbigniew Wicherski. Sekretariat Zarządu TMZM na Walnym Zebraniu obsługiwały: Aniela Ratusińska–Trzpis, Teresa Elżbieta Pyzik oraz Teresa Orczykowska.

Czytaj dalej pod reklamą ↓

 

Prezes Chojecki omówił kwestie związane z zatwierdzeniem przez KRS nowego Statutu TMZM, które miało miejsce w dniu 10.10.2017, a także ważniejsze punkty wynikające z tego faktu, zwłaszcza te, które będą miały pozytywny wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Towarzystwa i złożył  wyczerpujące  sprawozdanie  Zarządu  TMZM z działalności Zarządu  w roku 2017, zarówno merytoryczne jak też finansowe, które zostało bardzo dobrze odebrane przez zebranych.

Sprawozdanie  w imieniu  Komisji Rewizyjnej  odnośnie  oceny wykonania budżetu TMZM za rok 2017  złożył Jan Madej - przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja bardzo wysoko oceniła finansowe aspekty oraz końcowy  wynik finansowy osiągnięty przez Towarzystwo w roku ubiegłym, a jej przewodniczący zwrócił się do Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi  w pełnym jego składzie   absolutorium  za 2017 rok.

Informację Sądu Koleżeńskiego za rok 2017 złożyła Jolanta Strycharz - członek Sądu Koleżeńskiego. Poinformowała zebranych, iż w roku 2017 nie toczyło się żadne postępowanie przed Sądem Koleżeńskim. Po dyskusji nad sprawozdaniami prezesa Zarządu TMZM, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członkini Sądu Koleżeńskiego,  przewodniczący zebrania zwrócił się do obecnych o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017 w drodze głosowania. Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium jednomyślnie.

W dalszej części zebrania prezes Zarządu  przedłożył Walnemu Zebraniu  założenia prowizorium budżetowego TMZM na rok 2018, po czym zwrócił się do zebranych o zatwierdzenie przedłożonego budżetu TMZM na rok 2018. Zebrani jednomyślnie uchwalili budżet Towarzystwa na rok 2018 w kształcie przedłożonym przez Zarząd.

W kolejnym punkcie  prezes Zarządu złożył informację o przyznanych w roku 2017 nagrodach „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Nagrody te otrzymali: Roman Trojnacki, Ewa Czeczot, Grażyna Pieróg-Kotlarz, Sylwia Krupińska, Grzegorz Cebula, Edward Kociański. Wręczenie tych nagród nastąpi podczas jednej z uroczystości niepodległościowych w roku 2018.

Janusz Chojecki wręczył pisemne podziękowania, za  działalność w roku 2017 osobom, które uznał za szczególnie zasłużone dla osiągnięcia przez TMZM w roku ubiegłym wyników wysoce ocenionych przez Walne Zebranie. Otrzymali je: Zbigniew Wicherski, Teresa Elżbieta Pyzik, Agnieszka Małek, Andrzej Kobylarz, Jadwiga Klaus, Aleksandra Piguła, Roman Trojnacki i Janusz Wyzina.

Z kolei prezes w asyście wiceprezesów Teresy Orczykowskiej  oraz Zbigniewa Wicherskiego  wręczył  legitymacje członkowskie oraz odznaki TMZM nowo przyjętym członkom. Łącznie w roku ubiegłym do TMZM przystąpiło ponad trzydzieści nowych członków, w tym kilkanaście osób spoza Mielca.

Walne Zebranie przyjęło jednomyślnie w drodze głosowania  propozycje wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Na zebranie przybyli: radny Rady Miejskiej - Józef Witek oraz Józef Smaczny radny Rady Powiatu Mieleckiego - przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, Elżbieta Kwiatkowska - prezes MUTW, Kazimierza Szaniawski – prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, Witold Błaszczak - wiceprezes tegoż Stowarzyszenia, Wiesław Kulikowski - mielecki poeta, znany w kraju oraz poza jego granicami.

W końcu zebrania głos zabrał m.in.: Józef Smaczny, Kazimierz Szaniawski, którzy bardzo wysoko ocenili dokonania TMZM w ub. roku, a także wyrażali podziękowanie za bardzo konstruktywną i życzliwą współpracę przy organizowaniu w ub. roku  kilku dużych imprez lotniczych.

Na zakończenie obrad głos zabrał Józef Witek - przewodniczący zebrania, który również bardzo wysoko ocenił działalność TMZM w minionym roku, podziękował Zarządowi za wspaniałe wyniki oraz wyraził nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój Towarzystwa w roku 2018, po czym zamknął obrady.

k

 

Komentarze
dodaj komentarz

Zapoznaj się z regulaminem portalu hej.mielec.pl. Poznaj swoje prawa i obowiązki.
Sprawdź zasady publikowania komentarzy, postów na forum. Dowiedz się jak zgłaszać wnioski i uwagi.
CZYTAJ WIĘCEJ – REGULAMIN PORTALU HEJ.MIELEC.PL!

 

 

 

Użytkownik, publikując swoje informacje, komentarze i opinie na Forum hej.mielec.pl, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. HEJ.MIELEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl.
Niedopuszczalne jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, czy też naruszających w innych sposób zasady współżycia społecznego.
Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach.
Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do zakupu lub korzystania z nielegalnego oprogramowania. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi mających charakter pomówienia, bezpodstawnej sugestii popełnienia przestępstwa, nawołujące do łamania prawa. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi rażąco naruszających netykietę, zasady pisowni języka polskiego. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji w Forum lub komentowanym artykułem. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich, firm oraz adresów stron internetowych, adresów poczty e-mail, numerów z komunikatorów etc. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę portalu, wydawcy, członków zespołu redakcyjnego.
Niedopuszczalne
jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum hej.mielec.pl przekazów reklamowych.

 

Facebook

 


REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Lipiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Newsletter

Chcesz byś powiadamiany o nowościach w serwisie? Zapisz się na nasz newsletter.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację REGULAMINU KORZYSTAMY Z COOKIESCopyright HEJGRUPA sp. z.o.o. 2007-2018Wszystkie prawa zastrzeżoneRealizacja: ideo Powered by: CMS Edito WYDAWCA portalu: HejGrupa - 39-300 Mielec, ul. Szafera 33Redakcja: info@hej.mielec.pl Biuro: biuro@hejgrupa.plRegulamin portalu: https://www.hej.mielec.pl/portal/politykaREKLAMA: https://www.hej.mielec.pl/reklama
PORTAL HEJ.MIELEC.PL JEST ZAREJESTROWANYM TYTUŁEM PRASOWYM!